• C/ Erasme de Janer, 8 - 08001 Barcelona    
  • info@familiesmonoparentals.cat    
  • 93.446.41.77

Inscriu-te

Per subscriure't només cal que omplenis el següent formulari o bé trucar-nos al 93.446.41.77:Nom pare o mare:
Data de naixement:
Nom fill/a 1:
Data naixement fill/a: 1
Nom fill/a 2:
Data naixement fill/a: 2
Nom fill/a 3:
Data naixement fill/a: 3
Nom fill/a 4:
Data naixement fill/a: 4
Número de títol (Ex: 08/123456/2000):
Telèfon de contacte:
Adreça de correu electrònic:
Població:

Escriu les lletres i/o números que surten a la imatge (posar lletres en majúscules):
 Accepto la política de privacitat Accepto la política de privacitat

De conformitat amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals seran incorporades en un fitxer automatitzat de titularitat de l'Associació de Famílies Monoparentals, amb la finalitat de poder respondre a les seves consultes. L'informem que les seves dades no seran objecte de cessió a cap altra entitat. Per últim, l'informem que vostè podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció de dades, enviant un email a: info@familiesmonoparentals.cat